Service-Hotline 020 80 80 77 5
Jetztautoverkaufen Siegel

Privacybeleid

Algemeen

Het beschermen van persoonsgegevens en de privésfeer van de gebruikers van onze website meteenautoverkopen.nl vinden wij belangrijk. Daarom is het voor ons ook vanzelfsprekend dat wij alle wettelijke bepalingen van privacybeleid inachtnemen om zo een zo groot mogelijke bescherming te bieden aan de gebruikers van onze diensten.

Gebruik van onze diensten

Bij het gebruik van de diensten van meteenautoverkopen.nl worden, bij elk bezoek van een gebruiker op onze website en bij elke oproep van gegevens, toegangsgegevens over deze sessie in protocolgegevens op een server opgeslagen. Daarbij gaat het in het bijzonder om de volgende informatie: naam van de pagina of gegevens, respectievelijk gegevens van de gebruiker in het kader van ingevoerde gegevens (bijv. queryparameter in de URL); naam van de pagina, waarvan van de actuele pagina of gegevens opgevraagd worden; datum en tijd van het opvragen; overgedragen hoeveelheid gegevens; toegangsgegevens (laadtijd van de pagina, pagina niet gevonden, etc.); browsertype en -versie; IP-adres van de gebruiker en eventueel de domeinnaam, respectievelijk de naam van de internetprovider. Deze gegevens slaan op om de systeemveiligheid te garanderen en voor de verbetering van onze diensten. Deze gegevens worden tevens voor statistische doeleinden gebruikt en vervolgens verwijderd.

Persoonlijke gegevens

Meteenautoverkopen.nl verwerkt en gebruikt de door haar gebruikers ingegeven persoonlijke gegevens, voor zover deze noodzakelijk zijn voor het volbrengen van de dienstverlening. Onder verwerken valt het opslaan, verzenden, blokkeren en verwijderen van persoonlijke gegevens in de geest van de wet bescherming persoonsgegevens. Meteenautoverkopen.nl verwerkt en gebruikt persoonlijke gegevens van haar gebruikers verder voor wervingsdoeleinden en marktonderzoek, dit alles in het kader van de wettelijke voorschriften. Persoonlijke gegevens zijn bijvoorbeeld e-mailadressen en telefoonnummers die de gebruiker tot een persoon maken.

Cookies

Om de rijkweidte van het functioneren van de diensten uit te breiden en het gebruik comfortabeler te maken, gebruiken wij zogenaamde ‘cookies’. Met behulp van deze cookies kunnen bij bezoeken op onze website gegevens op de computer van de gebruiker opgeslagen worden.Het is de mogelijk om het opslaan van cookies op een computer te verhinderen door de instellingen van de browser aan te passen. Hierdoor kan desalniettemin de rijkweidte van het functioneren van onze diensten beperkt worden.

Google Analytics

Meteenautoverkopen.nl gebruikt Google Analytics, een websanalysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics gebruikt ook cookies, d.w.z. tekstgegevens, die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookies geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website worden in de regel aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. In het geval van een activatie van IP-anonimisatie op deze website, wordt uw IP-adres echter in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten over de Europese economische ruimte vooraf ingekort en niet doorgegeven aan de server in de VS. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server in de VS overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de activiteit op de website te evalueren en om verder met het gebruik van de website en het internetgebruik verbondene dienstverleningen van de de websitebeheerder in kaart te brengen. De, in het kader van Google Analytics, uit uw browser verkregen e-mailadres wordt niet met andere gegevens samengevoegd. U kunt het opslaan van cookies door een passende instelling van uw browsersoftware verhinderen. Wij willen er desondanks op wijzen, dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt het doorgeven van de door u ingegeven en de door het cookie verkregen informatie door uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google, zowel de verwerking van deze gegevens door Google, verhinderen, indien u de in de volgende link beschikbare browserplug-in download en installeert [http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl].

Informatie en herroeping

Als gebruiker van onze diensten heeft u het recht om informatie over persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen, op te vragen. Deze informatie kan ook elektronisch verstrekt worden. Daarnaast kan de gebruiker het gebruiken van gegevens voor commerciële doeleinden en marktonderzoek te allen tijde voor de toekomstig gebruik herroepen. Daarvoor voldoet een een schriftelijk verklaring van herroeping van de gebruiker aan L&L Auto Info GmbH.